Apa Saja Doa yang Dibaca ketika Sujud dalam Shalat ?

ALLAH Ta ala berfirman Dan ingatlah ketika kami berkata pada Para Malaikat Sujudlah anda untuk Adam maka sujudlah mereka kecuali hantu ia berat hati dan angkuh dan sama dengan beliau termuat golongan orang insan yang kafir QS Al Baqarah 34 Ada seputar

doa dan bacaan yang diajarkan rasul shallallahu alaihi wa sallam saat bersujud aksi yang tepat sama dengan mengamalkannya secara bergantian Misalnya pada saat shalat subuh kita membaca doa bersujud 1 ketika shalat dzuhur membaca doa bersujud 2 dan seterusnya Sehingga semua

sunah nabi shallallahu alaihi wa sallam kita amalkan dan nasihat ( Baca Juga : http://goo.gl/kcxmHy ) ia selaku lestari Berikut beberapa doa bersujud yang serasi adat awal Subhaana rabbiyal a laa 3 kali dia sudah membaca doa ini berulang kembali kala bersujud shalat malam sehingga bersujud

beliau nyaris sama lamanya dan tampak beliau Kedua Subhaana rabbiyal a laa wa bihamdih 3 kali Ketiga Subbuuhun qudduusun rabbul malaaikati war ruuh Yang dimaksud ruuh dalam doa ini merupakan Malaikat Jibril Keempat Subhaa nakallahumma rabbanaa wa biham dika allaahum

maghfil lii utusan Tuhan shallallahu alaihi wa sallam banyak membaca doa ini internal rukuk dan sujudnya sehabis anjlok sertifikat An Nashr ia lakukan sekian internal rangka mengamalkan aba-aba dekat tamat akta An Nashr HR Bukhari Kelima Allahummagh fir lii dzan bii

kullahuu diqqahuu wa jullahuu wa awwa lahuu wa aa khirahuu wa alaa niya tahuu wa sirrahuu Keenam Allahumma laka sajad tu wa bika aamantu wa laka aslam tu Sajada wajhii lilladzii khala qahuu wa shawwa rahuu wa syaqqa sam ahuu

wa basharahuu tabaarakallahu ahsanul khaaliqiin Ketujuh Subhaana dzil jabaruut wal malakuut walkibriyaa wal adzamah Doa sujud ini tahu ia melisankan kala shalat malam dia mereproduksi balik lama seluruhnya berkat ketika ( Baca Juga : http://goo.gl/5Jda1y ) berdiri beliau membaca akta Al Baqarah Ada juga sebagian doa

sujud yang khusus dibaca kala shalat malam Berikut diantaranya pertama Subhaanaka allahumma wa bihamdika laa ilaaha illa anta Kedua Allahummagh firlii maa asrar tu wa maa a lantu Ketiga allahumma innii a uudzu bi ridhaa ka min sakhatik wa bi

mu aafatika min uquubatik wa a uudzu bika min ka laa uh shii tsa naa an alaika anta kamaa ats naita alaa nafsik Berdasarkan pem-beritahuan A isyah doa ini dibaca rasul shallallahu alaihi wa sallam kala beliau sujud pada saat

shalat malam

Related Posts

Apa Saja Doa yang Dibaca ketika Sujud dalam Shalat ?
4/ 5
Oleh